"Det gäller att vara lyhörd och nyfiken"
Molén Arkitektkontor i Lund arbetar gärna i nätverk när det gäller sina uppdrag för kommunala bostadsbolag, fastighetsbolag, fastighetsverket, företag m. fl.  En specialitet för det här företaget är ombyggnader av historiska, kulturminnesmärkta miljöer där just blandningen av gammalt och nytt står i förgrunden.
Mats Molén har varit SAR-ansluten arkitekt i 20 år och är utbildad i Lund. Innan han började arbeta på arkitektkontor var han verksam med forskning och utveckling i 5-6 år. Detta gör att han har mycket goda kunskaper om vad som behövs för att skapa en välfungerande miljö.

Fram till 1996 då han startade eget var han verksam på olika större kontor. Verksamheten idag är huvudsakligen belägen till Lund, Malmö och Stockholmsområdet där företaget arbetar med en rad olika projekt som bostäder, kommersiella lokaler, utbildningslokaler m.m. Molén Arkitektkontor har en speciell nisch i landsbygdens bebyggelse i kulturhistoriska anläggningar. Sådana projekt är utbyggnaden av Flyinge Kungsgård och Strömsholms Ridskola.
- Min huvudsakliga uppgift är att tillsammans med beställare skissa, göra förslag och lägga upp projektarbetet. Samspelet är viktigt och att man är lyhörd och nyfiken mot de önskningar och förväntningar som uppdragsgivaren har. Det färdiga resultatet kommer ur en process tillsammans mellan mig och användaren/beställaren.
Mats Molén samarbetar ofta med andra företag och skräddarsyr en kompetens efter det som projektet kräver.

Molén Arkitektkontor arbetar framförallt med att rita bostäder vilket är både mycket sammansatta och innehållsrika projekt eftersom de ska tillgodose ett mycket grundläggande behov hos människor. Att bo på ett tillfredställande sätt är den viktigaste grunden för att känna trygghet och glädje.
- Mitt huvudsakliga mål med det här jobbet är att skapa den tryggheten hos människor. Allt byggande handlar om att kunna förstå det redan byggda och vilket samband det har med tiden och platsen. Men också att man i detta försöker skapa något nytt. Vi arbetar med helheten men detaljerna måste också vara rätt.
Molén Arkitektkontor har många projekt på gång. Marknaden är jämn och bra i regionen eftersom framför allt kommunerna vill få igång bostadsbyggandet. I fråga om stilideal är det viktigt att skapa en arkitektur som är hållbar under lång tid.

Molén Arkitektkontor AB

Bransch:
Tjänster

Telefon: 046-150510
Fax: 046-184766


Email:
molen.ark@telia.com

Adress:
Molén Arkitektkontor AB
Magnus Stenbocksgatan 6
22224 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN